Addiko Mobile Crna Gora

Objavjeno: 06.09.2018.
Addiko Mobile Crna Gora

Addiko Mobile Crna Gora aplikacija za mobilno bankarstvo Vam omogućava jednostavan i siguran pristup informacijama o proizvodima (računi, krediti, kartice, štednja, itd.) kao i lako upravljanje vašim finansijama na svim Android uređajima.

Osnovne prednosti m-banking aplikacije su:
• Jednostavan pristup banci putem mobilnog telefona 24h dnevno, 7 dana u nedelji
• Aktivacija aplikacije ne zahteva odlazak u banku; korisnik može aktivirati aplikaciju na više uređaja
• Korisničko ime i lozinka zamJenjeni su 4-cifrenim PIN-om koji sami kreirate
• Jednostavan pregled stanja i prometa po računima
• Informacije o platnim karticama uz pregled potrošnje i rezervacija
• Informacije o štednji i kreditnim proizvodima
• Jednostavna i brza plaćanja korišćenjem mobilnog tokena, uz mogućnost kreiranja šablona i plaćanja na račune predefinisane od strane banke
• Mogućnost slikanja računa radi lakšeg unosa podataka za plaćanje (Slikaj i plati)
• Prikaz lokacija ekspozitura i bankomata banke uz jednostavno lociranje najbližeg objekta

Sve funkcionalnosti, koje su dostupne na e-banking rešenju Addiko Bank ad Podgorica, sada su dostupne i na vašem Android uređaju. Više detalja o usluzi i aplikaciji možete pronaći na website-u banke: http://www.addiko.me .

VAŽNA NAPOMENA: 
Za korišcenje naše m-banking aplikacije morate imati aktiviranu uslugu elektronskog bankarstva.