GitHub je pao dva sata i uticao je na hiljade programera softvera

Objavjeno: 29.06.2020.
GitHub je pao dva sata i uticao je na hiljade programera softvera

GitHub je riješio probleme u servisu nakon više od dva sata

GitHub se jutros spustio na hiljade programera softvera. Microsoft-ova usluga, koja pruža kontrolu verzije putem Gita i hostinga za razvoj softvera, imala je problema duže od dva sata. Korisnici GitHub-a iskusili su greške prilikom prijavljivanja u servis, a neki čak nisu bili u mogućnosti da koriste svoje integrisano razvojno okruženje (IDE) zbog usko povezane povezanosti softverskog razvoja sa uslugom.

GitHub je rekao da istražuje kvar, prije nego što je otkrio greške i ispravio ih nakon više od dva sata problema.

GitHub je veliko spremište koda koje je postalo veoma popularno kod programera i kompanija koje nude čitave projekte i kod na usluzi. Apple, Amazon, Google, Facebook i mnoge druge velike tehnološke kompanije koriste GitHub. Na GitHub-u se nalazi više od 100 miliona spremišta, a 40 miliona programera doprinosi njima. 

Microsoft je kupio GitHub za 7,5 milijardi dolara još u 2018. godini i postepeno je poboljšavao uslugu za programere. Microsoft je smanjio cijenu najpopularnijih plaćenih slojeva kompanije GitHub ranije ove godine i prebacio ključnu karakteristiku svih plaćenih planova u besplatnu opciju.

Izvor: The Verge