Koliko bi koštao jedan dan bez interneta u svijetu

Objavjeno: 20.11.2023.
Koliko bi koštao jedan dan bez interneta u svijetu
 

Internet je postao toliko sastavni dio našeg svakodnevnog života da često i ne razmišljamo koliko se na njega oslanjamo.

Ali ako bi internet globalno nestao makar na samo jedan dan, ekonomski uticaj bi bio ogroman. Takav prekid onlajn usluga bi stvorio velike poremećaje u brojnim sektorima.

Prema podacima koje je iznio Atlas VPN tim, dan bez interneta u svijetu koštao bi 43 milijarde dolara. Sjedinjene Američke Države i Kina zajedno čine skoro polovinu sume, akumulirajući 21 milijardu dolara, prenosi portal "BizLife".

Podaci su zasnovani na alatu "NetBloks Kost of Šatdaun Tul".

On procjenjuje ekonomski uticaj prekida interneta i mobilnih podataka ili ograničenja aplikacija koristeći indikatore Svjetske banke, ITU, Еurostata i popisa stanovništva SAD.

Ogromni gubici za SAD, Kinu i Ujedinjeno Kraljevstvo

Sjedinjene Američke Države, jedna od najpovezanijih zemalja u pogledu korištenja interneta, suočile bi se sa ogromnim gubicima od oko 11 milijardi dolara za jedan dan bez pristupa internetu.

Prekid bi doveo do zastoja mnogih ekonomskih aktivnosti u SAD. I potrošnja i poslovanje bili bi ozbiljno poremećeni.

Procjenjuje se da će Kina izgubiti skoro 10 milijardi dolara, mada ova cifra može potcijeniti stvarnu cijenu. Sa velikim oslanjanjem Kine na proizvodnju i izvoz robe na globalnom nivou, prekid interneta bi značajno usporio prekograničnu trgovinu.

Međutim, kineska internet cenzura i ekonomska ograničenja otežavaju tačnu procjenu njenih potencijalnih gubitaka.

Ujedinjeno Kraljevstvo, sa svojim snažnim sektorima e-trgovine i finansijskih usluga, izgubilo bi oko 3 milijarde dolara.

Onlajn kupovina pokreće mnoge maloprodaje u Velikoj Britaniji, dok se njena značajna bankarska industrija oslanja na internet konekciju kako bi efikasno funkcionisala.

Еkonomska šteta za Ujedinjeno Kraljevstvo bi bila značajna.

Šteta u Japanu i u Njemačkoj

Predviđa se da bi Japan pretrpio štetu od oko 2,7 milijardi dolara, s obzirom na vitalnu ulogu koju napredne telekomunikacije i internet tehnologija igraju u njegovoj ekonomiji.

Sve bi se zaustavilo, od pametnih telefona do robotike, japanske inovativne internet tehnologije i usluge.

Njemačka - vodeća svetska proizvodna industrija čini okosnicu njene ekonomije, a Industrija 4.0 pokreće automatizaciju i efikasnost.

Gubitak interneta bi ozbiljno inhibirao njemačku proizvodnju i poslovne operacije, što bi potencijalno koštalo 1,5 milijardi dolara na osnovu njenog udjela u BDP-u i visokog nivoa zavisnosti od interneta u njenim industrijskim sektorima.

Najmanji gubici

Okeanska ostrva kao što su Tuvalu, Kiribati, Maršalska ostrva, Nauru i Mikronezija, imala bi najmanje gubitke ako bi se internet ugasio na jedan dan. Ove zemlje ne bi izgubile više od 50 hiljada dolara.

Često ne cijenimo ulogu koju internet sada igra. Prekid bi doveo aktivnosti do zastoja i naglasio koliko naše ekonomske funkcije zavise od stabilnog pristupa mreži.

Pristup internetu treba da bude osnovno ljudsko pravo i ne bi trebalo da ga ograničavaju vlade ili provajderi.

Izvod: nezavisne